Kjempet mot stamming og løpsk tale i 40 år

Norsk stammeforening ble startet av noen ildsjeler på Halmrast sensommeren og høsten 1976, med 26 medlemmer og Bjørn Jansen som formann. I 40 år har den norske interesseforeningen kjempet for et bedre behandlingstilbud, en bedre hverdag, og mer åpenhet og informasjon.  – Vi skulle være en organisasjon med brodd, sier Bjørn Jansen til medlemsbladet for … More Kjempet mot stamming og løpsk tale i 40 år

Samarbeider med foreldre av barn som stammer

Logopedene på Ensjø i Oslo vil hjelpe flerspråklige barn som stammer og deres foreldre. Barna får leke og bli kjent med andre barn som stammer og foreldrene får informasjon og veiledning. Taleflytgruppen møtes hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), seksjon C på Ensjø i Oslo. Rundt ti flerspråklige foreldre fra Alna og Stovner i Oslo med barn … More Samarbeider med foreldre av barn som stammer

Lærte 45 logopedstudenter om stamming og løpsk tale

Det er behov for at flere logopeder jobber med stamming og løpsk tale. For tredje gang på halvannet år holdt jeg foredrag for logopedstudentene. – Dere sitter på fagkunnskapen, vi har den personlige erfaringen. Sammen burde vi samarbeide om å gjøre logopedtilbudet for dem som stammer eller har løpsk tale enda bedre. I dag holdt jeg … More Lærte 45 logopedstudenter om stamming og løpsk tale

Helt avgjørende med tidlig behandling av stamming

Stamming starter ofte i den meste intense språkutviklingsfasen mellom to og fem år. Å lytte til barnet og søke hjelp tidlig, kan være avgjørende, skriver Foreldre.no. Nettavisen Foreldre.no har intervjuet logopedene Karoline Hoff (Stadped sørøst), Linn Stokke Guttormsen (Universitetet i Oslo) og Hilda Sønsterud (Statped sørøst), samt undertegnede som styreleder i Norsk interesseforening for stamme om … More Helt avgjørende med tidlig behandling av stamming