Logopedstudenter velger bort stamming

Over 40.000 mennesker i Norge  stammer, rundt dobbelt så mange har løpsk tale. Det er behov for mer kunnskap om stamming og løpsk tale blant norske logopeder. I anledning den internasjonale stammedagen 22. oktober har Norsk interesseforening for stamme (nettside: NIFS) gjennom leserinnlegg i aviser og intervjuer på radio satt søkelyset på at alt for … More Logopedstudenter velger bort stamming