Hva kan barnehagelærere om stamming?

Om et barn i barnehagealder viser tegn til stamming, er det avgjørende med tidlig hjelp hos logoped. Mer kunnskap til barnehageansatte vil kunne hjelpe mange barn i en sårbar situasjon. På barnehagelærerstudiet får ikke studentene undervisning om stamming hos barn. Studentene lærer at «noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer». Dette bekrefter Kunnskapsdepartementet og … More Hva kan barnehagelærere om stamming?

Nordisk seminar om stamming 2016 – Den finske leirskolen

Aldri har jeg snakket så mye engelsk på så kort tid med så mange nye mennesker. Nordisk seminar om stamming i Finland gir grunnlag for tettere samarbeid på tvers av landegrensene. «Frigjør stammingen din i den finske naturen». Det var finnenes oppfordring da organisasjonskomiteen tok oss imot på Spa Hotel Rantasipi Aulanko i Hämeelinna to … More Nordisk seminar om stamming 2016 – Den finske leirskolen